www.ulfhaase.se
  ulfhaase.se
   
Inlinebana/inline track Varberg. Dennis Bengtsson, Varbergs Rullskridskoklubb.
 

En inlinebana byggs i Varberg

Sommarreportage juli 2005

(An inline skating track is being built in Varberg. It will be completed in autumn 2005. It was completed in December 2005.)

Snart blir drömmen verklighet. Efter att byråkratins kvarnar malt i 4½ år fick Varbergs Rullskridskoklubb (VRSK) i
våras klartecken att anlägga en inlinebana.

Inlinebana/inline track Varberg


Inlinebana/inline track Varberg   Flera tänkbara lägen (12 st!) har under tiden varit uppe för diskussion men till slut är man tillbaka där man började: på en gammal fotbollsplan 300 m norr om järnvägsstationen.

Platsen som ligger intill Getakärrs kyrkoruin från 1300-talet är kulturhistoriskt känslig.

Dennis Bengtsson, ordförande i VRSK, som naturligtvis värnar om kulturarvet säger:
"- Vi får absolut inte gräva nedåt för då måste vi koppla in Riksantikvarieämbetet. Att bygga uppåt går däremot bra."

Byggstarten skedde juni 2005. Bland huvudsponsorerna finns maskin-, bygg- och anläggningsfirmor som
bidrar med sitt arbete. Dennis Bengssons förhoppning är att banan ska vara klar till helgen 27-28 augusti
i samband med inlinetävlingen Rock n' Rull men han tillägger att "drömmar har krossats förr".
(Kommentar tillagd senare: Banan öppnades för träning december 2005.)

I färdigt skick kommer banan att mäta exakt 200 m och vara 6 m bred. Lutningen i kurvorna blir 12 %*.
VRSK hyr marken på 5 år, därefter sker förnyelse med ett år i taget.

Det centrala läget och att inlinebanan syns från en av Varbergs större gator hoppas man ska skapa
intresse för inlineåkning hos fler än de redan invigda. VRSK kommer även att gå ut till skolor och
erbjuda intresserade elever att låna inlines.

* 12 % lutning = 12 cm lutning per meter. Vid 6 meters bredd ger det 72 cm i kurvans högsta
   punkt (6x12 cm = 72 cm).

Inlinebana/inline track Varberg


Inlinebana/inline track Varberg, Dennis Bengtsson
Dennis Bengtsson, ordförande i Varbergs Rullskridskoklubb.


Inlinebana/inline track Varberg


Inlinebana/inline track Varberg


Inlinebana/inline track Varberg


Inlinebana/inline track Varberg


Inlinebana/inline track Varberg
Snart...Denna länk tillagd 13 år senare:

Inlinesbanan 2005 - 2018, R.I.P. (öppnas i separat fönster)


e-mail: mail@ulfhaase.se